Brist på dagsljus under arbetstid kan orsaka hälsoproblem

Flera av varandra oberoende rapporter visar att psykiska hälsoproblem i landet ökar. Enligt stressforskare Arne Lowden syns ett tydligt orsakssamband mellan mental ohälsa och dagsljusbrist samt ökad inomhusvistelse.

På Arbetsmiljöverket pågår just nu arbetet med att uppdatera nuvarande arbetsmiljöregler och ta fram aktuell kunskap om ljusets betydelse för hälsa och välbefinnande. Arne Lowden på stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, fick i uppdrag att sammanställa tillgänglig forskning i en rapport. Målet var att fastställa riktvärden för hur många timmar dagsljus en människa behöver på en dag, men så långt har forskningen inte kommit ännu, enligt Arne Lowden.

Framöver kommer vi att behöva ta fram rekommendationer för att aktivt motverka prestationsförsämring på arbetsplatsen. Tidigare har dagsljus mätts vid en punkt, men nu föreslås en flerpunktsmätning och att utgå från de anställdas blickriktning i stället. Vid nybyggnation går det redan i dag att förutse hur mycket dagsljus som kommer in i ett rum. Det går också att planera in ett extra ljust lunch- och rastrum och bra belysning för att kompensera för mörkare arbetsrum.

Källor

Arbetsmiljöverket.se: Dagsljus påverkar vår prestation och att vi mår bra på jobbet

Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen: Effekter på hälsa och beteende (pdf, 1,05 mb)