Damlandslagets löner inte diskriminering

Svenska Fotbollförbundet, SvFF, har inte överträtt diskrimineringsförbudet, konstaterar Diskrimineringsombudsmannen, DO, efter sin tillsyn av spelarnas ersättningar under VM.

Den 28 augusti meddelande DO sitt tillsynsbeslut efter en granskning av dam- respektive herrlandslagens ekonomiska ersättningar under fotbolls-VM. Under utredningen har DO tittat på ersättningens uppbyggnad, bland annat de rörliga delar som baseras på yttre faktorer som publik- och marknadsföringsintäkter.

DO har konstaterat att den betydligt lägre ekonomiska kompensation som damlandslagets spelare mottagit har berott på denna rörliga del. Förenklat kan man säga att herrlandslaget genererar så mycket större intäkter än damlandslaget att de bedöms som två helt skilda marknader. DO menar därför att spelare i dam- respektive herrlandslaget inte befinner sig i en jämförbar situation, vilket är en av förutsättningarna för att det ska vara fråga om diskriminering i lagens mening.

Beslutet innebär att SvFF, enligt DO:s bedömning, inte är skyldiga att ändra på ersättningsmodellen med hänsyn till diskrimineringslagen. DO har därmed avslutat tillsynen mot SvFF. Pressmeddelandet avslutas med ett uttalande från Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg:

- Jag vill dock understryka att beslutet inte hindrar SvFF och spelarnas representanter från att tillsammans välja en annan ersättningsmodell, som skulle garantera lika lön för spelare i dam- respektive herrlandslaget.