Den 1 juli i år slopas skattefriheten för privat sjukvård

Den 1 juli blir anställdas förmån av fri privat sjukvård skattepliktig. Samma sak gäller för förmån av fri sjukvårdsförsäkring.

För första halvåret 2018 gäller samma regler som för 2017. De nya reglerna gäller från och med den 1 juli 2018.

Mer information på Skatteverkets webbplats