Förekommer det diskriminering på din arbetsplats?

Diskrimineringsombudsmannen DO har tagit fram ett verktyg för att kunna identifiera ifall det förekommer diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen DO har tagit fram ett verktyg som kan fungera som ett stöd för arbetsplatser där man vill kartlägga förekomsten av diskriminering eller risk för diskriminering utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Verktyget heter Växthuset.

Växthuset kan verka som en ögonöppnare och ett första steg i ett förändringsarbete.

Verktyget kan användas för att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i de olika "rummen", till exempel mötesrum, medarbetarsamtal och vid kaffemaskinen och så vidare.

Målgruppen för verktyget är personer i ledande befattning, fackliga representanter eller andra som är engagerade i jämställdhets- och mångfaldsfrågor inom arbetslivet.