Nya bestämmelser kring dygnsvila

Från 1 oktober gäller nya regler i Sverige för att uppfylla EU:s minimikrav om elva timmars vila per 24-timmarsperiod. Men Arbetsgivaralliansens medlemmar inom Vård och Omsorg berörs inte av de förändringar och behöver inte tänka på det just nu.

Medlemmar berörs inte

Från 1 oktober 2023 gäller att medarbetare inom SKR:s avtal ska ha åtminstone elva timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, men Arbetsgivaralliansens medlemmar inom Vård och Omsorg behöver inte ta hänsyn till de nya förändringarna.

Ny arbetsgrupp

Under hösten kommer Arbetsgivaralliansens och fackens förhandlare sätta sig i en arbetsgrupp för att besluta om och vilka förändringar som behövs för att avtalet ska följa EU-direktivet om arbetstid. Senast 1 december ska arbetsgruppen vara klar med sitt arbete och då kommer vi att gå ut med information om vilka regler som gäller från den 1 maj 2024.