Elcyklar ska vara CE-märkta

En elcykel omfattas av reglerna för maskiner, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3, och de motsvaras av EU:s maskindirektiv. Det innebär att tillverkaren genom CE-märket visar att cykeln uppfyller de europeiska säkerhetskraven för maskiner.

CE-märkning och försäkran om överensstämmelse ska ha gjorts av tillverkaren och ska följa med cykeln tillsammans med bruksanvisning på svenska. Krav kan annars ställas mot tillverkaren, importören eller distributören.