Elever ska få studera nationellt minoritetsspråk

Bara en elev krävs för undervisning när det gäller de fem nationella minoritetsspråken. En rapport från Skolinspektionen visar att elever inte erbjuds undervisning i den utsträckning som de har rätt till.

Skolinspektionens rapport visar att det finns en risk för att undervisning i nationella minoritetsspråk inte alltid erbjuds och informeras om i den utsträckning som elever har rätt till. Reglerna för modersmål som nationellt minoritetsspråk skiljer sig åt jämfört med övriga modersmål.

Det räcker att en elev önskar undervisning i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska som modersmål för att skolan ska vara skyldig att anordna sådan undervisning. (Till skillnad från andra modersmål som kräver fem elever.) I grundskolan behöver eleven inte heller ha några förkunskaper i språket. Det är viktigt att detta framgår i den information som går ut till vårdnadshavare.

Stärkta rättigheter för nationella minoritetsspråk gäller sedan 2015. En elev som läser sitt modersmål menar man stärks i sin identitet och har även bättre förutsättningar att lära sig andra skolämnen. Dessutom ger det eleven ökade möjligheter på arbetsmarknaden eftersom språkkunskaper ofta efterfrågas