Enkät – Hur kommer våra erfarenheter från pandemin forma framtiden på jobbet?

Under pandemin har lärokurvan varit enormt brant, vi vet att många av våra medlemmar har tvingats tänka om och nya förmågor har utvecklats. Kanske har vissa arbetsmetoder kommit att bli permanenta? Vi vill fånga in era nya insikter genom en AI-baserad enkät, det är en av anledningarna till att Arbetsgivaralliansen ingått ett samarbete med Gaia Leadership, ett väl etablerat ledarskapsföretag och deras AI-partner Canucci. Svaren i enkäten kommer att presenteras i ett inspirerande seminarium i oktober.

Det är många insikter som omsatts i handling, nya förmågor har utvecklats och hela system har prövats och prövats igen med både misslyckanden och framgångar längst vägen. Vi har valt ut några frågor som vi ser som värdefulla att reflektera kring och att hämta lärdomar från.

Svaren delas under seminarium

Med hjälp av AI-teknik (artificiell intelligens) och mer specifikt området Natural Language Understanding (NLP), fångas erfarenheter som finns hos var och en som deltar i enkäten. Målgrupp är ledare i olika sektorer, bland annat vi i idéburen och ideell sektor, även inom näringslivet och offentlig sektor. Resultatet kommer att delas i ett inspirerande seminarium som presenteras av Gaia Leadership där syftet är att dela och diskutera hur svaren kan omsättas i värdeskapande kunskap. Boka därför gärna 21 oktober kl. 8.30-10.30 i kalendern.

Enkäten tar några få minuter att besvara. Du kan fritt välja om du vill svara på engelska eller svenska. Svara gärna så snart du kan men senast 27 september. Du är mer än välkommen att sprida länken i din egen organisation, frågeställningarna ger möjlighet till reflektion och perspektiv som är värdefulla.

Tack för ditt bidrag!

>> Delta i enkäten

QR-kod till enkäten 

Läs mer om Gaia Leadership