Enkät från European Association of Sport Employers

Nu behöver EASE svenska arbetsgivares hjälp att fylla i en enkät för att bidra till ett projekt som syftar till att främja en mer inkluderande arbetskraft inom idrotten utifrån kategorierna kön, ålder och funktionsvariation. Därför skulle vi uppskatta om du ville bidra till projektet Better Sport Through Inclusion genom att svara på enkäten.

Arbetsgivaralliansen är medlem i den europeiska organisationen EASE, European Association of Sport Employers, som är en europeisk ideell och oberoende medlemsförening bestående av nationella idrotts- och arbetsgivarorganisationer. Bland annat erbjuder EASE en plattform för europeiskt samarbete och utveckling av arbetsrätt inom idrottssektorn. Vidare har EASE som syfte att skapa ett europeiskt arbetsgivarnätverk

Projekt Better Sport Through Inclusion

EASE arbetar löpande med olika projekt för att analysera nationella förutsättningar och behov av utveckling av arbetsgivarskap. Ett av projekten heter Better Sport Through Inclusion. Syftet med projektet är att:

  • Bedöma vad som hindrar en mer inkluderande arbetskraft för idrottssektorn utifrån kategorierna kön, ålder och funktionsvariation
  • Identifiera bäst praxis för en policy som främjar en mer inkluderande arbetskraft för idrotten
  • Ta fram konkreta verktyg för att skapa en mer inkluderande arbetskraft inom idrottssektorn

Inom ramen för projektet har EASE tagit fram en enkät, där din erfarenhet som arbetsgivare inom idrott i Sverige är viktig att få med. Därför skulle vi uppskatta om du ville bidra till Better Sport Through Inclusion genom att svara på enkäten: https://encuestas.um.es/encuestas/best_inclusion_survey.ww

Vill du veta mer om EASE? https://www.easesport.eu/