Var med och forma framtidens arbetskraft inom idrotten

Sista dag att svara på enkäten är fredagen den 25 januari!

Enkäten har tagits fram av ett EU-projekt där Arbetsgivaralliansen ingår. Målet med projektet är att öka kompetensen inom idrottssektorn. Dina åsikter och erfarenheter som arbetsgivare är nödvändiga för att projektet ska bli framgångsrikt och genom att svara på frågorna i enkäten bidrar du till att:

  • påverka utbildningsorgan för att säkerställa att såväl anställda som ideella inom sektorn har den kompetens som behövs för att lyckas.
  • hjälpa till att skapa anställnings- och karriärråd.

Resultatet kommer att publiceras i 28 nationella rapporter och kompetensplaner för idrottssektorn - en för varje medlemsstat i EU. Det kommer också möjliggöra den första analysen av arbete och kompetens inom idrottssektorn som sträcker sig över hela EU. En konferens arrangeras under nästa år där resultatet och förslag på aktiviteter kommer diskuteras.

Bidra med dina åsikter

Enkäten tar cirka 20 minuter att genomföra och innehåller frågor om organisation, kompetens, rekrytering, kompetensutveckling med mera. Har du frågor om enkäten, kontakta Love Lind, Rådgivare Bransch Idrott på nedanstående kontaktuppgifter.

Till enkäten  

Europeiskt sportprojekt

Undersökningen är en del av sportprojektet "ESSA" som finansieras av Europeiska kommissionen under Erasmus+ och koordineras av the Europeran Observatoire of Sport and Employment (EOSE). ESSA är en förkortning av European Sector Skills Alliance för Sport and Physical Activity. I projektet ingår 18 nationella partners och 5 Europeiska nätverk. Målet är att öka kompetensen inom sektorn.