EU:s nya lönetransparensdirektiv

Den 10 maj antogs EU:s lönetransparensdirektiv och nu ska det implementeras i alla EU-länder. I Sverige sker det under våren 2026, men de svenska reglerna uppfyller sannolikt redan kraven och kommer troligen inte behöva justeras.

Målet med det nya direktivet är att motverka lönediskriminering på arbetsmarknaden och minska obefogade löneskillnader mellan kvinnor och män.

Sammanfattning 

  • Redan när någon söker ett arbete så kan den ha rätt att få veta vilken lön som är aktuell.
  • Arbetstagaren ska få rätt att veta hur lön/löneintervall för aktuell tjänst ser ut för att veta att lönen inte är diskriminerande.
  • Det kommer även bli förbjudet att fråga den som söker om nuvarande lön.

I direktivet finns regler om lönekartläggning och osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. De regler vi har i Sverige uppfyller troligen redan direktivets krav och kommer sannolikt inte behöva justeras. Implementeringen sker under våren 2026.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska titta närmare på direktivet. Utredningen ska vara klar 31 maj 2024.

Läs mer på regeringens webbplats