Fallkompetens ska förebygga arbetsskador

AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet har startat ett samverkansprojekt för att minska och förebygga arbetsskador till följd av fallolyckor.

Fallolyckor på arbetsplatsen kan förebyggas genom att åtgärda hala golv, markera nivåskillnader och öka medvetenheten om vad som bidrar till fallolyckor i olika arbetsmoment. Om olyckan trots det är framme är det bra att veta hur man på bästa sätt undvikar att skada sig.

Inom judon finns det unika träningsformer för fallteknik som kan göra individer mer fallkompetenta. Med rätt teknik kan man lära sig att landa rätt och därmed minska skaderisken.

Om samverkansprojektet

AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet vill genom sitt samverkansprojekt ge arbetsgivare förutsättningar att förebygga fall genom preventiva träningsprogram. Inom ramen för projektet vill man uppmuntra arbetsgivare att öka medvetenheten och kunskapen om fall hos sina anställda.

Satsningens målgrupper är arbetsplatsombud, chefer och ledare med arbetsmiljöansvar, skyddskommittéer, arbetsgivare och arbetstagare.

Bli testpiloter

Är du intresserad av att er organisation ska bli en av pilotgrupperna för projektet? Mer information och kontaktuppgifter finns på Svenska Judoförbundets webbplats