Brister i hanteringen av farliga ämnen

Drygt åtta av tio inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister kopplat till sin hantering av kemikalier. Det är Arbetsmiljöverket som har genomfört inspektioner av hanteringen av farliga kemiska ämnen på drygt 1800 arbetsplatser.

Bristerna har framförallt handlat om bristande dokumentation och att förteckning över farliga ämnen på olika sätt inte är komplett.

– Arbetsgivaren ska se till att hantera farliga ämnen på ett säkert sätt så att ingen kommer till skada. De ska ha koll på och dokumentera vilka farliga ämnen som finns på arbetsplatsen, säger Pernilla Pehrson Niia, chef för Arbetsmiljöverket Region Väst.

Inspektionerna har gjorts på cirka 1800 arbetsplatser framförallt inom skola, gröna näringar, vård och omsorg, hotell och restaurang, badanläggningar, fordonsverkstäder, avfallshantering, livsmedelsindustri och tvätterier. Inspektionerna är en del i en europeisk arbetsmiljökampanj för att få friskare arbetsplatser genom att hanteringen av farliga ämnen ska ske på ett säkert sätt. Bakgrunden är att användningen av kemikalier ökar i samhället och att cancer är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU.

Under början av 2019 kommer Arbetsmiljöverket att följa upp med inspektioner på de arbetsplatser som har fått krav.