Fem skäl att fira kollektivavtalsdagen 17 mars!

Kollektivavtalets dag till ära har vi plockat fram fem skäl att fira kollektivavtal anpassade för ideella och idéburna verksamheter. Köp lite fika och fira tillsammans, digitalt eller på jobbet!

1. Gör dig attraktiv som arbetsgivare

En ideell och idéburen organisation som har kollektivavtal visar att de är en seriös arbetsgivare som tar ideellt och idédrivet arbete på allvar, och som förstår att verksamhet måste byggas på ömsesidighet. Det gör dig attraktiv som arbetsgivare.

2. Anpassat till verksamheten

Ett kollektivavtal som är framförhandlat utifrån branschens och verksamhetens specifika villkor ger en överenskommelse som fungerar i praktiken. Värt att fira bara det!

3. Ger förutsägbarhet

Med kollektivavtal vet alla vad som gäller när det kommer till löner, semester och arbetstid under flera år framåt. Medarbetare omfattas av pension och försäkringar. Det skapar förutsägbarhet både för anställda och för arbetsgivaren, inte minst kostnadsmässigt. Och därmed en livskraftig verksamhet där jobben har större chans att finnas kvar.

4. Svenska modellen skapar stabilitet

Redan 1906 kom arbetsmarknadens parter överens om att arbetstagarna skulle få rätt att organisera sig och förhandla om kollektiva avtal, mot att arbetsgivaren fick rätt att leda och fördela arbetet. Det har resulterat i en stabil arbetsmarknad som bidragit till Sveriges utveckling under mer än hundra år.

5. Lugn och ro för båda parter

Fredsplikt innebär förenklat att kollektivavtalsbundna arbetsgivare och arbetstagare inte får vidta eller delta i strejk, blockad eller andra stridsåtgärder. Fredsplikten ger trygghet och ”lugn och ro” för båda parter så länge kollektivavtalet gäller. Bra för alla!