Fler verksamheter blir tillståndspliktiga 2019

Från den 1 januari 2019 blir fler verksamheter enligt LSS och socialtjänstlagen tillståndspliktiga.

Det innebär att du, utöver de verksamheter som redan idag är tillståndspliktiga, behöver ett tillstånd från IVO för att bedriva någon av följande verksamheter:

  • Hemtjänst enligt socialtjänstlagen
  • Ledsagarservice enligt LSS
  • Biträde av kontaktperson enligt LSS
  • Avlösarservice i hemmet enligt LSS

Mer information om vad de nya reglerna innebär finns på IVO:s webbplats.