Flexpension införs – bransch TEO

Inom kort kommer du som arbetsgivare inom bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer få ett brev från Collectum. Det beror på att flexpension (även kallad deltidspension) införs den 1 oktober för samfund, församlingar och ekumeniska organisationer. Men eftersom flexpension inte införs för alla anställda kommer Collectum skicka ut ett brev där du ombeds dela upp de anställda utifrån tjänst.

Flexpension införs

Den 1 oktober i år införs flexpension (även kallad deltidspension) för samfund, församlingar och ekumeniska organisationer. Det innebär två saker:

  • En premie om 1 % av månadslönen kommer att faktureras av Collectum. Fakturan kommer att skickas samtidigt som övriga ITP fakturor skickas ut. Du som arbetsgivare behöver inte göra någonting mer än att betala fakturan, Collectum sköter all administration. Fakturan kommer att innehålla en kostnad för DTP-premie (DTP = deltidspension), vilken alltså är 1 % av månadslönen.

 

  • De anställda får vid 62 års ålder (ITP2) / 63 års ålder (ITP1) ansöka om deltidspension med 20 % vilket innebär sänkt månadslön med 20 %.
    För att kompensera lönebortfallet kan den anställde ta ut ett uttag i förtid av sin tjänstepension (ITP). Det är viktigt att förstå att ett förtida uttag innebär lägre tjänstepension i framtiden. För den anställde som beviljas deltidspension fortsätter du som arbetsgivare att betala in tjänstepension (ITP) som om den anställde fortfarande arbetade ordinarie tjänstgöringsgrad.

 

För att den anställda ska få rätt till deltidspension måste ansökan godkännas av arbetsgivaren.
Det är alltså du som arbetsgivare som helt bestämmer om ansökan ska avslås eller godkännas.

Flexpension införs inte för alla anställda

Flexpension gäller inte för Kommunals ”tjänster” (arbetare), till exempel secondhand, barnskötare, café och restaurang, vaktmästare med flera. Detta oavsett om de anställda är medlemmar i Kommunal, i något annat fackförbund eller inte är medlemmar i någon facklig organisation. Det är alltså tjänsten i sig som avgör om den anställde omfattas av flexpension, inte den anställdes fackliga medlemskap.

Brev från Collectum

För att Collectum ska kunna veta vilka anställda som ska debiteras DTP-premie så kommer Collectum att skicka ut ett brev där de ber arbetsgivare dela upp de anställda i vilka som ska debiteras DTP-premie (tjänstemän) och vilka som inte ska debiteras DTP-premie (arbetare).

Arbetare eller tjänsteman?

Vanligtvis delar vi inte upp de anställda i arbetare och tjänstemän inom Trossamfund och Ekumeniska Organisationer, så brevet från Collectum är ett undantag från det normala.

Är du osäker på vilka som räknas som arbetare (till exempel secondhand, chaufför, barnskötare, café och restaurang, vaktmästare) och vilka anställda som är tjänstemän (till exempel föreståndare, pastor, ungdomspastor, diakon, ungdomsledare, musiker, butikschef, barnskötare, administrativa tjänster med flera) kan du kontakta Arbetsgivaralliansen för rådgivning.

Nyanställda efter 1 oktober

Om du har anställt ny personal efter den 1 oktober i år (2024) behöver du meddela Collectum om de ska debiteras DTP-premie eller inte beroende på vilken tjänst de anställts på.