Nya regler ger rätt till föräldrapenning i fler situationer

Föräldrar får rätt till föräldrapenning i fler situationer från den 1 januari 2019. Båda föräldrarna får föräldrapenning för att följa med till mödravården och de nya reglerna gör det lättare att få föräldrapenning för att delta vid inskolning.

Den förälder som inte är gravid får med de nya reglerna rätt till föräldrapenning för att följa med till mödravården från och med sextionde dagen innan beräknad förlossning. En förälder kan också få föräldrapenning för att delta vid barnets inskolning på till exempel förskolan, även då föräldern inte behöver vara med hela tiden men ska finnas tillgänglig vid behov. Det gör det möjligt att få föräldrapenning även i slutet av inskolningsperioden vilket inte gått tidigare.

Föräldraledighet för mödravårdsbesök och inskolning med föräldrapenning undantas från huvudregeln att föräldraledighet får delas upp i högst tre perioder varje kalenderår. De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2019.

Förenklade regler för familjer

Reglerna kring tillfällig föräldrapenning, barnbidrag och bostadsbidrag förenklas också. Till exempel ska tillfällig föräldrapenning kunna ges till en förälder som deltar i en kurs för att lära sig vårda barnet och anmälningskravet för tillfällig föräldrapenning slopas.