Förändringar TRIA från och med 2023-05-01 – Ideella och Idéburna Organisationer

Bransch TRIA upphörde den sista april 2023 och berörda verksamheter flyttas till bransch Ideella och Idéburna Organisationer. Här sammanfattar vi vad som är nytt!

Avtalet är detsamma som ni tidigare använt, men med en annan pensionslösning (tidigare SAF/LO). Ni kommer nu att ha ITP1 som administreras av Collectum. Observera att den extra premien om 0,5% ska fortsätta betalas, ni beslutar själva till vilken förvaltare, men vi rekommenderar Collectum. Försäkringsdelen med bl.a. TFA kommer fortsatt att hanteras av FORA.

Pensionsförändringen kommer att innebära att ni kommer att följa avtalet full ut vilket innebär att AFA inte längre kommer att betala ersättning vid sjukdom eller föräldraledighet.

Nedan är vad som blir nytt för er:

Sjukdom

Arbetsgivaren betalar sjuklön t.o.m. dag 90. För uträkning, se ditt kollektivavtal.. När en anställd varit sjuk i 90 dagar (kalenderdagar) i sträck eller 105 dagar sammanlagt under en tolvmånadersperiod gör du som arbetsgivare en sjukanmälan till Collectum. Den anställde omfattas då av ITP sjukpension som utbetalas av Alecta.  

När en anställd är sjuk träder premiebefrielseförsäkring in vilket Collectum sköter automatiskt. Collectum hämtar uppgifter från Försäkringskassan om sjukdom.

Medarbetare som har sjukersättning från AFA som löper över 1/5 2023 kvarstår tills dess att medarbetaren är frisk.

Föräldralön

Föräldralönen är tio procent av dagslönen under högst 180 dagar på lönedelar upp till högsta SGI. På lönedelar som överstiger högsta SGI är föräldralönen 90 procent av dagslönen under högst 180 dagar.

Fortsätt anmäla in den anställdes bruttolön till Collectum under föräldraledigheten. Du som arbetsgivare betalar inte pension för den föräldraledige, det gör premiebefrielseförsäkringen. Premiebefrielseförsäkringen gäller både vid föräldraledighet och VAB. Collectum hämtar uppgifter från Försäkringskassan om föräldraledighet och VAB. Medarbetare som har föräldrapenning från AFA som löper över 1/5 2023 kvarstår tills dess att medarbetaren är åter i arbete.

Ytterligare information

Länk till FORA om tjänstepension och försäkringar  

Länk till Collectum

Kontakta din rådgivare vid frågor!

Porträttbild av Maria Arrefelt

Maria Arrefelt

Titel
Rådgivare Bransch Ideella och Idéburna Organisationer
Telefonnummer
08-545 912 06
E-postadress