Förbundsdirektören: Tack, ni är ovärderliga!

Min son sade till mig häromdagen att det känns som han är med i en film. Jag tror många av oss kan känna overklighetskänslor kring det som händer. En ovisshet som inte någon har de rätta svaren till just nu.

Situationen för Arbetsgivaralliansens medlemmar kan se mycket olika ut. För några handlar det om hur verksamheten ska överleva genom krisen, för att kunna fortsätta när allt det här är över. För andra handlar det om att hantera en överväldigande och till synes omöjlig uppgift inom exempelvis vård och omsorg. Och ingen vet hur länge det kommer att pågå.

Civilsamhället och närsamhället är duktiga på att ta hand om varandra, med strukturer som skapats för att hantera svåra situationer. Nu gäller det att vi med gemensamma krafter tar en dag i taget och plockar fram den kämpaglöd som jag vet finns.

Sverige är ett fungerande samhälle och vi har inga parallella kriser att hantera, som krig till exempel. Regeringen har genom olika åtgärder också visat att ett levande civilsamhälle är viktigt för landet.

Under flyktingkrisen 2015 visade alla ni som är aktiva inom civilsamhället hur kraftfulla era insatser kan vara. Nya, påhittiga initiativ formades snabbt för att lösa de svåra utmaningar Sverige stod inför då. Det kan ni vara stolta över.

Jag vet att det inom civilsamhället sedan tidigare finns en krisberedskap, det är positivt. Nu behöver vi plocka fram denna beredskap, kämpaglöd och idérikedom. Vi på Arbetsgivaralliansen kommer att fortsätta göra allt vi kan för att ge er det stöd ni behöver, så snabbt som möjligt.

Tack!

Hans-Göran Elo, förbundsdirektör

Vi på Arbetsgivaralliansen kommer att fortsätta göra allt vi kan för att ge er det stöd ni behöver, så snabbt som möjligt.

Hans-Göran Elo, förbundsdirektör