Förebygg skador inom städyrket

Arbetsplatsolyckor och långvarig sjukskrivning är vanligare bland städare och fönsterputsare i jämförelse med andra yrkeskategorier, visar statistik från AFA Försäkring.

Städare och fönsterputsare drabbas oftare av ryggrelaterade sjukdomar och psykiska diagnoser samt av fallolyckor i jämförelse med andra yrkeskategorier, visar en rapport från AFA Försäkring. Statistiken baseras på 7 032 arbetsolyckor och 33 000 sjukfall som ersatts mellan 2007 och 2015. Men med rätt kunskaper kan många risker förebyggas. 

Riskområden

Kemikalier

Cirka 10 - 15 procent av kemikalierna i de sprayer som används vid städning stannar kvar i luften. Detta innebär att städare andas in stora mängder kemikalier under sin arbetsdag. Förutom städare så exponeras även frisörer och personer som arbetar med relining och i däckverkstäder för kemiska risker.

Det är viktigt att vara uppmärksam på risken med kemikalier. Använd skyddshandskar vid arbete med rengöringsmedel och städsprejer och spraya inte för mycket.

Belastning

Att städa sliter på kroppen då det är många repetetiva rörelser. En av de stora arbetsmiljöriskerna inom städyrket är just förslitningsskador.

Det viktigt att vara medveten om vad man bör och inte bör göra för att undvika belastningsskador när man utför olika arbetsmoment. Ett exempel på arbetsuppgifter med riskfaktorer för nacke och axlar inom städning är att jobba med armarna högt över huvudet. 

Film om städyrket

I filmserien "Wake up - DR West testar yrken" som finansieras av AFA går man igenom riskerna i arbetsmiljön inom olika yrken. Se filmen om ergonomi och kemikalier inom städyrket nedan.