Föreslagna lättnader kritiseras av medlemmarna

I sina remissvar kritiserar flera av Arbetsgivaralliansens medlemmar regeringens föreslagna lättnader vad gäller besökare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Svenska Ishockeyförbundet:

  • Föreslår att maximalt antal åskådare ersätts av en maximal procentsats av arenans kapacitet och övriga egenskaper
  • Föreslår att tvåmetersregeln bör ändras till ett kortare avstånd, t.ex. en meter
  • Föreslår att orden "anvisad sittplats" ersätts av "anvisad plats", vilket säkerställer möjligheten till besökare ur ett bredare perspektiv med bibehållen distansering
  • Välkomnar möjligheten att ta in fler åskådare och betonar samtidigt att klubbar och arenor har kompetens, erfarenhet och drivkraft att hantera större publikgrupper på ett smittsäkert sätt

Till Ishockeyförbundets pressmeddelande 27 augusti 2020

Svenska Fotbollförbundet, SvFF:

Remissvaret är framtaget i samråd med Elitfotboll Dam (EFD) och Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF).

  •  Välkomnar att regeringen öppnar upp för mer publik vid offentliga tillställningar.
  • Gränsen för hur många åskådare som tillåts måste anpassas utifrån arenans och evenemangets förutsättningar, inte ett bestämt antal
  • Det minsta avståndet mellan åskådare bör vara en meter, i linje med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd för serveringsställen
  • Även stående publik bör tillåtas, t.ex. på en rymlig utomhusidrottsplats som saknar sittplatsläktare, förutsatt att föreningen kan säkra att övriga krav tillgodoses
  • Reglerna bör ta hänsyn till om matchen spelas utomhus eller inomhus, i linje med Folkhälsoinstitutets bedömning att utomhusaktiviteter medför mindre risk

Till SvFF:s remissvar den 27 augusti 2020