Förmånligt erbjudande för er som räknar ferielön

Som medlem i Arbetsgivaralliansen får ni 15 procent rabatt vid hyra av Skolboxen och möjlighet till utbildning

Arbetsgivaralliansen inlett ett samarbete med HR Fokus AB som ska förenkla hanteringen av ferielöneberäkningar

Programvaran Skolboxen

Samarbetet innebär att ni som medlemmar i Arbetsgivaralliansen kan, till ett förmånligt pris, hyra programvaran Skolboxen som räknar ferielön enligt gällande bransch- och löneavtal. Ni får 15 procent rabatt mot ordinarie pris vid hyra av programmet. 

Skolboxen integrerar med de vanligaste lönesystemen som finns på den svenska marknaden

Med en tilläggsmodul fungerar programmet även som stöd för lönekartläggning vilket är obligatoriskt fr.om. i år för alla folkhögskolor och andra skolor. 

Det är även möjligt att enbart hyra programmet för lönekartläggning i de fall det inte finns något behov för hantering av ferielön.

Utbildning

HR Fokus AB erbjuder utbildning i branschavtalen gällande hantering av ferielön och i programvaran, samt arrangerar seminarium om lönekartläggning. Ytterligare information om dessa utbildningstillfällen kommer inom kort.

Relaterad information