Forskningsstudie om att förändra normer bland pojkar inom lagidrott

Riksidrottsförbundet tilldelar forskare vid Umeå och Malmö universitet forskningsmedel för en studie om jämställdhetsarbete inom idrotten. Projektet ska studera Locker Room Talks metoder för att förändra normer bland pojkar inom lagidrott.

Det är Inger Eliasson vid Umeå Universitet och Jesper Fundberg vid Malmö Universitet som fått medel för att genomföra en studie på Locker Room Talks utbildningsmetoder. Locker Room Talks är en ideell organisation som har utvecklat en utbildningsmetod där de träffar unga killar inom idrotten i omklädningsrummet och samtalar om normer för manlighet, schyssta attityder och jämställdhet.

Forskningsstudien pågår under 2019 och 2020.