Forskningsprojekt kring samverkan kommun och föreningsliv

Inom ramarna för forskningsprojektet ”Innovativ inkludering i ideella sektorns arbetsliv” kartläggs nu olika samverkansprojekt för arbetslivsinkludering mellan ideella organisationer och kommuner.

Nu genomförs en kartläggning av ideella och idéburna organisationers insatser för arbetslivsinkludering i samverkan med kommuner. Projektet pågår inom ramarna för forskningsprojektet ”Innovativ inkludering i ideella sektorns arbetsliv” som drivs 2019 – 2022 av Luleå tekniska universitet i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola, Uppsala universitet, Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, samt Ideell Arena, med finansiering från Forte.

Hittills har drygt 70 exempel identifierats.

Några av dessa bedrivs inom ramen för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för långsiktig samverkan mellan kommuner och föreningsliv, till exempel:

Framtid tillsammans Ett IOP mellan idrottsföreningen IF Elfsborg och Borås stad. Syftet är att skapa arbetstillfällen för prioriterade grupper och att identifiera och aktivera utsatta unga.

Karriärakademin Ett IOP mellan idrottsföreningen Malmö FF och Malmö stad. Syftet är att matcha arbetslösa malmöbor med arbetskraftsbehov i föreningens samarbetsföretag genom att skapa forum och mötesplatser för detta.