Förtydliganden av protokoll och avtal är klara

Nu är Förtydliganden av protokoll och avtal äntligen klara efter långdraget samarbete med våra fackliga medparter på kollektivavtalet. Inget nytt har tillkommit utan dessa två skrifter summerar vad som gäller enligt de många protokoll och avtal som tecknades under ett antal år då bransch TRIA tillkom efter att Huvudmannaförbundet upphört. Vi hoppas att skrifterna ska göra det enklare för våra medlemmar att lätt göra rätt.

TRIA Vård och Omsorg

Bransch TRIA Vård och Omsorg följer bransch- och löneavtal Vård och Omsorg men har en annan pensions- och försäkringslösning. Ni som tillhör TRIA hittar era regleringar om ersättning vid sjukdom och föräldrapenningtillägg i Förtydliganden av protokoll och avtal vilket ska läsas som ett komplement till och ersättning för branschavtalets regler om sjuklön respektive föräldralön. Förtydligandet tar också upp särskild reglering av arbetstid för TRIA Vård och Omsorg.

TRIA Skola/Utbildning

Bransch TRIA Skola och Utbildning följer bransch- och löneavtal Skola / Utbildning men har en annan pensions- och försäkringslösning. Ni som tillhör TRIA Skola/Utbildning hittar era regleringar om ersättning vid sjukdom och föräldrapenningtillägg i Förtydliganden av protokoll och avtal vilket ska läsas som ett komplement till och ersättning för branschavtalets regler om sjuklön respektive föräldralön. I Förtydligandet regleras också vad som gäller för er beträffande ferielön, arbetstid och semester.”

Kurs för bransch TRIA

Vi kommer att att hålla en kurs i arbetsrätt och nya LAS för medlemmar i branscherna TRIA Vård- och Omsorg och TRIA Skola / Utbildning den 10 oktober kl 9.00-16.00 i Kulturhuset i Ytterjärna. Välkommen!

Anmäl dig här

Om du inte är medlem men ändå vill gå kursen är du välkommen att kontakta oss för förfrågan om plats.