Vilket behov har ni av förebyggande stöd från Trygghetsrådet TRS?

Trygghetsrådet TRS genomför en framtidsstudie om behov och stöd för våra anslutna organisationer.

TRS kommer därför besöka branschkommittén för att höra hur vi ser på framtida behov av TRS förebyggande stöd i branschen Utbildning/ Folkbildning. Branschkommittén vill med anledning av detta hämta in synpunkter och förslag från alla skolor.

Förändrade krav på kompetens och förändrade förutsättningar i omvärlden ställer allt högre krav på anställda och organisationer. TRS har påbörjat en utredning av ett utvecklat förebyggande stöd som stärker anställdas, organisationers och branschernas kompetensutvecklings- och omställningsförmåga. I utredningen kommer olika perspektiv att kartläggas såsom parternas, branschernas, verksamheternas, yrkesgruppernas och individernas behov. Även andra aktörers roll som arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer, offentliga aktörer och privata aktörer kommer beaktas i utredningen.

Mejla dina synpunkter och förslag senast den 30/1 2019 till: christina.thunberg@arbetsgivaralliansen.se