Glad sommar 2021

Corona-pandemin har hängt sig kvar även under våren 2021, men snart hoppas vi se en ljusning. Inom Arbetsgivaralliansen håller vi blicken framåt och under våren har arbetet med att utveckla stödet till er medlemmar fortsatt.

Under våren har det varit ett högt tryck på er medlemmar och därmed också på Arbetsgivaralliansens rådgivare. Många av frågorna nu handlar om uppsägning på grund av arbetsbrist men också om återgång till arbetet efter pandemin. Frågorna har kretsat kring HR-frågor och arbetsmiljö.

Utvecklat samarbete med motparterna

Under våren har vi arbetat med att implementera Ledarnas avtal inom alla våra avtalsområden. En hel del tid för rådgivarna har även gått till att hantera arbetsgrupperna som blev resultatet av våra senaste kollektivavtal, med bl.a. frågor om arbetstid och lön. Vi har också arbetat ihop med facken för att öka kännedomen om vårt unika Samverkansavtal.

Tillsammans med Unionen utvecklar vi avtal för damfotbollen. För att ge er bra service i löneprocessen ser vi även över statistikavtalen som Arbetsgivaralliansen har med facken. Det är viktigt även i avtalsförhandlingar.

Fruktbara samarbeten

När det gäller samarbeten för Arbetsgivaralliansen har vi bland annat träffat Avtalat, som är mycket positiva till att hitta bra lösningar för kollektivavtalade försäkringar för er medlemmar. Vi har även haft positiva samtal med Visita, så vi ser fram emot att hitta bra samarbeten tillsammans med dem i framtiden. Tillsammans med Trygghetsrådet, TRS, har vi diskuterat vad TRS kan hjälpa till med inför omstarten efter pandemin.

Nya utbildningar och mer digitalt

På utbildningssidan har ni kanske märkt att vi jobbat hårt med att flytta information och utbildningar ut på nätet, så att alla kan ta del av dem. Övergripande respektive riktade insatser mot branscher eller medlemmar har varit uppskattade. Tillsammans med Idéburen Välfärd, IV, har vi även hållit utbildningar för i första hand förskolor. Vårt mentorprogram, som tagits fram ihop med RF/SISU för hela den ideella och idéburna sektorn, har så här långt varit en succé med många anmälda.

Forskning inom sektorn

Just nu pågår diskussioner med facken och respektive branschkommitté kring ett forskningsprojekt kopplat till kvalitet inom välfärd. Inom Arbetsgivaralliansen försöker vi även sjösätta en återkommande studie av anställda i civilsamhället. Att utveckla och etablera en rigorös och relevant studie kräver dock inspel, kunskap och resurser. Tanken är att bjuda in våra fackliga motparter i ett sådant arbete. Efter sommaren hoppas vi kunna återuppta arbetet med detta.

Tack för stort engagemang

Jag vill passa på att tacka för det stora engagemanget från de förtroendevalda i våra strategiskt viktiga grupper för Ny Organisation, HR-frågor och ekonomiutskottet. Ekonomin går bra och mer nyheter kommer från HR-gruppen under hösten.

Med det vill jag önska alla medlemmar en skön och avkopplande sommar!

Hans-Göran Elo

Förbundsdirektör