Glad sommar önskar förbundsdirektören

En vanlig start på år 2020 förvandlades till en ovanlig situation vi fortfarande arbetar med att lösa. Samtidigt förändras vardagen som alltid på olika sätt.

Nu kan vi snart göra halvårsbokslut för Arbetsgivaralliansen första halvåret 2020. Detta märkliga halvår. Fram till mars levde vi i den normala bubblan med vanlig rådgivning och stöd till våra medlemmar. Från mitten av mars hamnade vi i Corona-bubblan istället, vilket ledde till att alla på vårt kansli började arbetet hemifrån.

Samtidigt blev arbetet för oss som arbetsgivarorganisation, tillsammans med våra fackliga motparter, satt i turboläge. Allt ifrån att förhandla korttidsavtal till många samtal från oroliga medlemmar i alla våra sju branscher.

Som renodlad arbetsgivarorganisation är vårt mål att ge er den bästa kvaliteten i rådgivningen och kontakten med oss. Höga betyg i de nöjdhetsundersökningar som våra medlemmar svarar på är ett kvitto på att vi lyckas. Det vill vi fortsätta med när vi nu tillsammans med våra medlemmar har en tuff tid framför oss att hantera de ekonomiska förutsättningarna efter Corona-krisen.

Under våren har Arbetsgivaralliansens styrelse även gett kansliet i uppdrag att nyfiket följa de strukturer som planeras inom intressefrågans område i Ideell och Idéburen sektor. Detta är en komplex fråga då våra medlemmar sinsemellan har väldigt olika agendor vad gäller intressefrågor, både i sak och politiskt.

Arbetsgivaralliansens enda agenda framåt är att göra dig som medlem till en bättre arbetsgivare. Ni behåller alltid er frihet att agera precis som ni vill. För oss är denna frihet självklar, eftersom det gör att vi kan koncentrera oss på frågor som är relevanta för arbetsgivare inom civilsamhället. Detta gäller för samtliga av våra sju branscher och är en grundpelare i Arbetsgivaralliansens uppbyggnad.

Därför har jag idag svårt att se hur de senaste försöken till gemensamma organisationer ska kunna hantera våra olikheter och samtidigt allas inflytande i en kropp, i sann demokratisk anda. Det finns inneboende motsättningar i en sådan organisation, som hur resurser ska fördelas mellan olika arbetsgivar- och intressefrågor och därmed vilka frågor som kommer få ta mest plats. Jag menar att det finns det en fara i, och en övertro till, att blanda samman arbetsgivar- och intressefrågor i ett och samma bo. Det finns flertalet exempel på liknande försök som gått i stöpet, där det innefattat homogena grupper med samma intressen och förutsättningar. Det torde vara än mer komplicerat i civilsamhället som bygger på mångfald och fria idéer.

Vi har genom åren valt att ta initiativ till flera fristående intresseorganisationer, bl.a. Famna, Civos, Idéburen skola och Sektor 3, Ideell Arena med flera, vilket varit väldigt framgångsrikt. En levande dialog om hur sektorn samverkar behövs alltid och många intresseorganisationer har också hittat varandra i dessa tider. Vi följer utvecklingen.

Avslutningsvis vill jag tacka mina fantastiska medarbetare till insatserna under det hårda trycket som varit under våren!

Till dig som medlem vill jag önska en bra sommar så ses vi förhoppningsvis live på Stämman den 15 september.

Hans-Göran Elo

Förbundsdirektör, Arbetsgivaralliansen