God jul och gott nytt 2021!

Arbetsgivaralliansens nya ordförande Anders Larsson ser tillbaka på ett utmanande år och blickar framåt mot 2021 med positiv nyfikenhet.

Mycket har ställts på ända

2020 har varit ett unikt och annorlunda år där mycket har ställts på ända i samhället. Vi har alla fått flytta in i en mer digital värld och i kris har vi återigen sett hur civilsamhället träder in som en god kraft. Många av våra medlemmar har haft det mycket tufft, inte minst inom Vård och Omsorg, Idrott och Upplevelse och Kultur. Hos oss på Arbetsgivaralliansen har jourtelefonerna gått varma.

Nu känns det bra att lämna det tuffa året 2020 bakom oss och blicka framåt mot 2021, även om svårigheterna kommer att fortsätta ett tag till. Under 2021 får vi förhoppningsvis se en positiv vändning, inte minst med det vaccin mot covid-19 som snart verkar bli tillgängligt.

Förändringens år

Avvecklingen av Athene Arbetsgivarservice, det gemensamma servicebolaget med KFO, och tillskapandet av ett eget servicebolag i Arbetsgivaralliansen har även det inneburit stora förändringar och mycket arbete för oss internt. Vår utgångspunkt har hela tiden varit att denna förändring inte skulle drabba er medlemmar. Hatten av till förbundsdirektör Hans-Göran Elo och personalen som jobbat hårt för att det skulle bli verklighet. Nu är kompetensen och den ekonomiska modellen säkrad, så att vi kan fortsätta ge er medlemmar god service i arbetsgivarfrågor.

Jobbar vidare med framtidsfrågorna

Inom styrelsen jobbar vi vidare med framtidsfrågorna. Idag är Arbetsgivaralliansen en renodlad arbetsgivarorganisation, vilket också är något som gjort oss framgångsrika genom åren. Under 2021 fortsätter vi med nyfikenhet att utforska om vi kan erbjuda ytterligare service för att stötta er medlemmar ännu bättre. Jag vill inte förekomma den diskussionen, men bland annat har vi sett att ett mer utvecklat HR-stöd är något som många medlemmar skulle ha stor nytta av. Vi har också inlett ett arbete kring hur vi ska förhålla oss till intressepolitiska frågor och den utveckling som nu sker inom sektorn.

Självklart behöver varje förslag arbetas igenom grundligt och förankras ordentligt hos alla förtroendevalda i branschkommittéerna. Till syvende och sist är det ju ni medlemmar som bestämmer inriktningen under stämman. Att vi har så många förtroendevalda och en demokratisk struktur för beslut är också Arbetsgivaralliansens styrka.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar, förtroendevalda, personal och kollegorna i styrelsen för engagemanget under året som gått. Ett riktigt Gott Nytt 2021 till alla!

Ordförande för Arbetsgivaralliansens styrelse