Granskning av digitala arbetsmiljön

EU har startat kampanjen "Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv" för att öka medvetenheten om digitala arbetsmiljörisker. Det är viktigt att du som arbetsgivare ser över att ni har en välfungerande IT-miljö med kompatibla verktyg.

Inom ramen för projektet "Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv" väljer medlemsländerna teman för varje år. Sverige kommer att fokusera på temat "Digitala arbetssätt" under 2023. Det är därför viktigt att du som arbetsgivare ser över att ni har en välfungerande IT-miljö med kompatibla verktyg och att den stödjer olika digitala arbetsmetoder som distans-, hybrid- och aktivitetsbaserat arbete.

Vem kommer att granskas?


Arbetsmiljöverket kommer att genomföra inspektioner på över 11 000 arbetsplatser inom olika branscher, bland annat vuxenutbildning. Ungefär 2000 av inspektionerna kommer att ske digitalt.
Inspektionerna påbörjades den 25 september 2023 och kommer att pågå i ungefär två veckor. Arbetsplatser som inspekteras kommer att få meddelande från Arbetsmiljöverket.
Folkhögskolor, tillsammans med andra branscher, kan komma att kontaktas för inspektion om de är medlemmar i Arbetsgivaralliansen.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

Mer om projektet

Mer om systematiskt arbetsmiljöarbete i Arbetsgivarguiden