Digital guide för att motverka diskriminering

Som arbetsgivare har du ett ansvar att motverka diskriminering. Nu finns en digital guide som ger vägledning i arbetet med aktiva åtgärder.

Alla arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen bedriva ett förebyggande arbete mot diskriminering i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter, så kallade aktiva åtgärder. I en undersökning som Diskrimineringsombudsmannen gjorde förra året var det många arbetsgivare som efterfrågade vägledning kring hur de ska arbeta med frågan.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har nu tagit fram en guide där du får lära dig mer om vad arbetsgivarens ansvar innebär och får kunskap och exempel på hur du kan lägga upp arbetet med aktiva åtgärder i din organisation. Guiden är öppen för alla och kräver inget konto eller inloggning.