Guide till utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtalet är ett viktigt verktyg för att utveckla verksamheten och arbeta framåt för att nå de uppsatta målen.

Trygghetsrådet, TRS, har tagit fram en guide med tips och råd till chefer och medarbetare om utvecklingssamtal.

Tips inför utvecklingssamtalet:

  • Förbered samtalet, det gäller både medarbetare och chef. Förberedelserna ska egentligen ta lika långa tid som samtalet. TRS har tagit fram en mall med punkter som är bra att förbereda.
  • Välj en neutral och ostörd plats för samtalet.
  • Fokusera på möjligheter att utvecklas, relaterat till verksamhetens mål. Prata inte om fel och misstag utan se problem som möjligheter att lära och utvecklas.
  • Följ upp målen som är satta i verksamheten.
  • Alla är olika. Utgå från varje individ, vi motiveras av olika saker.
  • Fokusera på kompetens – kunskap, färdigheter, vilja och motivation.

På TRS webbplats finns fler tips och råd och mallar att ladda ned inför utvecklingssamtalet. TRS arrangerar även seminarier om utvecklingssamtal för chefer. Nästa tillfälle är 18 oktober

Relaterad information