Hälften av arbetsplatserna har brister i arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöverkets granskning av 1 700 arbetsplatser visar att över hälften av alla arbetsplatser brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Men inspektionen visar även på positiva tendenser.

Arbetsmiljöverket har undersökt hur arbetsgivarna systematiskt arbetar med att bedöma och åtgärda risker i sin verksamhet. Syftet är att arbetsgivarna ska kunna skydda arbetstagare i alla åldrar och få koll på riskerna innan någon skadas eller blir sjuk i jobbet. Målet är ett hållbart arbetsliv för kvinnor och män i alla åldrar.

Av de närmare 1 700 arbetsplatser som inspekterades i hela landet under två veckor fick närmare 900 anmärkningar. Granskningen gäller företag i bland annat branscherna callcenters, hotell och restauranger, magasinering, information- och kommunikationsföretag, detaljhandel och konsultföretag. Däremot har många av de stora kedjorna kompetens vad gäller det förebyggande arbetet och har rutiner för till exempel hot, snatterier, kundbemötande och förebyggande av belastningsskador. 

Många unga jobbar inom hotell, restaurang och detaljhandeln. Inom dessa branscher är en av fem mellan 20–24 år. Enligt arbetsskadestatistiken har antalet anmälningar om arbetsolyckor med sjukdomsfrånvaro och arbetssjukdomar i dessa branscher ökat sedan 2012.

Läs mer om resultatet av inspektionen på Arbetsmiljöverkets webbplats, se länk under Relaterad information.