Handbok om kompetensförsörjning

För att möta behovet av rätt kompetens i framtiden behövs ett genomtänkt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning. Trygghetsrådet TRS har tagit fram en handbok för arbetsgivare som vill arbeta systematiskt med frågan.

— Du som inte har jobbat med frågorna förut kan ha stor nytta av handboken. Men även du som har förkunskaper kan hitta mycket användbart i den. Kompetensförsörjning handlar om hela cykeln, allt från att vara en attraktiv arbetsgivare, stimulera medarbetare så att de utvecklas och hur du genomför ett bra avslut av en anställning, säger Annika Hamrin, TRS verksamhetschef. 

Handboken innehåller checklistor, mallar och konkreta exempel och tillvägagångssätt. Den utgår från standarden "SS 624070 Kvalitetsledning – kompetensförsörjningsprocessen" och är framtagen av TRS verksamhetschef Annika Hamrin tillsammans med Lillemor Harnell som arbetar med ledningsstöd i Västra Götalandsregionen.

Beställ handboken hos SIS, Swedish Standards Institute.