Har din verksamhet inte kunnat gå över till ITP hos Collectum?

För tidigare bransch TRIAs medlemmar gäller sedan 2023-05-01 pensionsplan ITP. Har din verksamhet inte kunnat gå över till ITP hos Collectum behöver du omedelbart agera.

Denna info berör dig med verksamhet som tidigare tillhört bransch TRIA och som INTE kunnat gå över till ITP hos Collectum.

Collectum administrerar era medarbetares pensionspremier för ITP, en tjänstemannapensionsplan vilket innebär att era medarbetare betraktas som tjänstemän och inte som arbetare i pensionshänseende. Collectum administrerar även TGL (Trygghetsgrupplivförsäkring).

Fora administrerar försäkringarna avseende TFA (Trygghets­försäkring vid arbetsskada) samt TRS och att ni därför kommer få faktura från dem för dessa delar – dock inte avseende pension.

Detta är en kollektivavtalad pensions- och försäkringslösning och att välja eller fortsätta ha en annan lösning utgör ett kollektivavtalsbrott. Dock har ni möjlighet att välja förvaltare för den extra premien om 0,5 procent som ni ska betala.

Ifall din verksamhet, av något skäl, inte kunnat gå över till ITP 1 och TGL hos Collectum listar vi nedan vad du omedelbart behöver göra.

1. Du som arbetsgivare ansöker om byte av pensionsplan till ITP 1 och TGL hos Collectum

Fyll i denna blankett >> och skicka den till Collectum.

(Om ni får avslag på bytet till ITP 1 pga. att ni tidigare haft avtal om ITP 2 får ni besked och ny chans att ansöka om ITP 1 och ITP 2).

Bransch TRIA startades 2017-07-01 därav anges det som inträdesdatum på blanketten för verksamheter som överfördes från Huvudmannaförbundet.

2. Anmäl era medarbetare till Collectum

Gör en anmälan till Collectum, se collectum.se >>

3. Anmäl kvarståenden till Foras Försäkringsnämnd

Gäller för dig med medarbetare som per 1 maj 2023 var

  • Äldre än 65 år
  • Sjuka

Föräldralediga ska inte kvarstå i den tidigare pensions- och försäkringslösning SAF/LO utan ska följa med i ITP-planen. Däremot ska de ha PBF (Premiebefrielseförsäkring) enligt ITP-planen under föräldraledigheten.

Anmäl kvarståenden via denna blankett >>

4. Byte av försäkringsavtal

Försäkringsavtal enligt Branschavtalet TRIA avslutas av Fora per 2023-04-30. Arbetsgivaren tecknar nytt försäkringsavtal för gällande branschavtal som innehåller TFA och TRS per 2023-05-01.

5. Försäkringsbekräftelse – kontrollera uppgifterna

En försäkringsbekräftelse från Fora skickas ut på att försäkringsavtalet är uppsagt och att nytt avtal är tecknat.
Kontrollera så att uppgifterna stämmer!