Har ni rätt jämförelsemånad?

För att klargöra hur jämförelsemånaden vid korttidsarbete ska bedömas, har Tillväxverket överklagat de fall där jämförelsemånaden varit avgörande för rätten till stöd till högre instans. Domen innebär att Tillväxverket tillämpat fel jämförelsemånad i flera fall.

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att jämförelsemånaden är den kalendermånad som infaller tre månader före månaden då Tillväxverket fattar beslut om godkännande av stöd. Domen klargör vad som gäller och kan få en positiv effekt för flera företag, framför allt vad gäller bedömningen av efterskottslön.

Kort om HFD:s dom om jämförelsemånad:

  • Företag som inte fått slutligt beslut i slutavstämningen för stödet 2020 och/eller 2021 ges möjlighet att begära ändring av jämförelsemånad.
  • Företag som enbart sökt stöd för 2021 berörs inte. De har alltid jämförelsemånad september 2020.
  • Företag där beslut om slutavstämning är fattat, men beslutet inte har vunnit laga kraft, kan överklaga sitt ärende inom tre veckor från att beslutet fattas.
  • Företag där beslut om slutavstämning är fattat och beslutet har vunnit laga kraft kommer att kunna begära omprövning av sitt ärende.
  • Omprövning av laga kraft-vunna ärenden kan ske senare under hösten.

Tillväxtverket kontaktar alla företag som dels har ett pågående ärende och omfattas av möjligheten att begära ändring av jämförelsemånad, dels företag som fått slutligt beslut med möjlighet att få sitt ärende omprövat.

Om ni berörs så avgör ni själva om ni vill använda den här möjligheten, eftersom det inte i alla situationer är en fördel att ändra redan beslutad jämförelsemånad.

Till Tillväxverket om domen >>