Hjälp oss förbättra avtalet för bransch Idrott

Arbetsgivaralliansen, Akademikerförbunden och Unionen har tillsammans bildat en partsgemensam arbetsgrupp, som bland annat syftar till att ta reda på vad våra medlemmar uppfattar löneavtalet och hur det kan förbättras.

Vi har nu tagit fram en enkät som riktar sig till både arbetsgivare och arbetstagare. Om du vill medverka vill vi ha ditt svar senast den 29 maj 2019. Tack för hjälpen!

Svara på enkäten om bransch- och löneavtal Idrott