Hjälp oss hitta 2021 års ledarstipendiat!

Arbetsgivaralliansens ledarstipendium delas varje år ut till en person i ledande position. På grund av pandemin har stipendiet för 2021 ännu inte delats ut, men nu kan medlemmar komma med förslag till vem som ska bli vår nästa ledarstipendiat. Känner du någon eldsjäl som du tycker förtjänar att uppmärksammas lite extra? Tipsa oss!

Ledarskap bygger på en personlig och social förmåga. Det är förmågan att kommunicera, att få andra människor med sig, som utmärker ett gott ledarskap och som skiljer ut en ledare från en vanlig chef. Tidigare har stipendiet riktat sig enbart till kvinnor, från och med i år kan alla söka. 

Kriterier för Arbetsgivaralliansens ledarstipendiat

Ledarstipendiaten ska ha en tydlig ledarprofil:

  • vara banbrytande i verksamhetsformer och ledarskap
  • delegera och ge ansvar så att medarbetarna växer
  • inte vara rädd att fatta obekväma beslut
  • inspirera medarbetarna
  • uppmuntra medarbetarnas egna initiativ
  • hantera krissituationer och gå vidare
  • utveckla verksamheten, även i svåra situationer
  • inse vikten av kommunikation internt och externt samt själv vara en god kommunikatör.

Stipendiaten ska vara ”banbrytande” och våga gå sin egen väg eller ha utmärkt sig som ledare utifrån kriterierna nedan. Hen ska leda en verksamhet som ”går i takt med tiden” och som är anpassad till dagens samhälle. Hen ska vara en god förebild som ledare och verka för det civila samhället. Hen ska ha ett engagemang i ideellt och idéburet arbete och utmärkelsen ska rikta uppmärksamheten på den ideella sektorn.

Arbetsgivaralliansens stipendium

Stipendiet på 25 000 kronor är personligt och delades ut första gången 1995. Stipendiaten kan själv besluta om det ska användas till någon verksamhet eller speciellt ändamål.

Nominera ledarstipendiat 2021

Som medlemmar i Arbetsgivaralliansen har ni möjlighet att nominera personer som ni tycker ska få ledarstipendiet i år. Mejla ditt förslag, med tillhörande motivering och kontaktuppgifter till den ni nominerar, senast den 18 februari  2022 till camilla.andersson@arbetsgivaralliansen.se.

Frågor om stipendiet?

Eventuella frågor om ledarstipendiet besvaras av förbundsdirektör Hans-Göran Elo, hansgoran.elo@arbetsgivaralliansen.se.

Tidigare ledarstipendiater

Kristina Yuossef (2019)

Inger Ashing (2018)

Ulrika Sandmark (2017)

Helene Bergstedt (2016)

Lotta Säfström (2015)

Pia Sundhage (2014)

Britten Månsson Wallin (2013)

Marika Markowitz, Direktor vid Stockholms Stadsmission (2012)

Karin Mattsson Weijber (2011)

Ingegerd Lusensky (2010)

Anna Ivarsson (2009)

Elisabeth Sörhuus (2008)

Alice Bah Kuhnke (2007)

Karin Wiborn (2006)

Marita Skogum (2005)

Britt-Marie Rossiter (2004)                                                         

Tilde Björfors (2003)

Marika Domanski Lyfors (2002)

Eva Önnesjö (2001)

Birgitta Notlöf (2000)

Barbro Dahlbom-Hall (1999)

Christina Odenberg (1998)

Sofia Modigh (1997)

Solveig Ternström (1996)

VictoriaAkademin (1995)