Granskning av högskolors arbete mot diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har inlett en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet arbetar med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering av studenter och sökande.

Diskrimineringslagen ställer krav på att alla utbildningsanordnare ska arbeta med att förebygga diskriminering, i lagen kallas det för aktiva åtgärder. I arbetet ingår till exempel att förhindra sexuella trakasserier och att underlätta för studenter att kombinera arbete med föräldraskap. Diskrimineringsombudsmannen påbörjar nu en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer kraven i lagen, enligt ett pressmeddelande.

Fem områden och fyra steg

Högskolor ska arbeta kontinuerligt med att förebygga diskriminering i fem områden och fyra steg. Arbetet ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen.

Områdena är:

  1. antagning och rekrytering
  2. undervisningsformer och organisering av utbildningen
  3. examinationer och bedömningar
  4. studiemiljö
  5. studier och föräldraskap.

Stegen är:

  1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller hinder för lika rättigheter och möjligheter
  2. analysera orsakerna
  3. genomföra åtgärder
  4. följa upp och utvärdera arbetet.

Högskolan ska också ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Arbetet ska göras i samverkan med studenter och anställda och ska dokumenteras.

Diskrimineringsombudsmannens webbplats finns mer information om vad arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta.

E-utbildning till hjälp

Diskrimineringsombudsmannen har tagit fram en e-utbildning som stöd i arbetet med aktiva åtgärder. Utbildningen innehåller olika delar utifrån vilket ansvar och vilken roll man har på högskolan. E-utbildningen "Studenters rätt i högskolan" finns på DO:s webbplats.

Porträttbild av Jonas Bergman

Jonas Bergman

Titel
Rådgivare Bransch Utbildning och Folkbildning
Telefonnummer
08-545 912 08
E-postadress