Lönebidragen höjs med 900 kronor från årsskiftet

Regeringen höjer taket för lönebidrag från 19 100 till 20 000 kronor per månad från den 1 januari 2020.

Syftet är att öka sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättningar.

Lönebidrag är en subvention till arbetsgivare som anställer personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.