Höjt lönebidragstak för personer med funktionsnedsättning

Regeringen har tagit beslutet att från den 1 april höja taket för lönebidragstaket för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, exempelvis begränsad rörelseförmåga eller psykisk ohälsa.

Bidragstaket höjs från 18 300 till 19 100 kronor. Nivån på bidraget beror på vilken anpassning och stöd arbetstagaren behöver.

Regeringen.se: Lönebidrag för personer med funktionsnedsättning höjs