Höjt tak i sjukförsäkringen från 7,5 till 8,0 prisbasbelopp

Det så kallade taket i sjukförsäkringen höjdes från 7,5 till 8,0 prisbasbelopp från och med den 1 juli.

De förmåner som omfattas av lagändringen är bland annat sjukpenning. Mot bakgrund av lagändringen är kollektivavtalsparterna för Arbetsgivaralliansens avtal avseende tjänstemän ense om att 7,5 byts ut mot 8,0 i respektive branschs kollektivavtal under respektive avsnitt för sjuklön (se moment "Sjukdom from 15:e kalenderdagen" och moment "Samordning mellan sjuklön och livränta"). Observera att kollektivavtalen på webben inte ännu är uppdaterade med ändrade belopp men att ändringen trädde i kraft från och med den 1 juli 2018.

Kontakta din rådgivare för mer information.