Huvudmannaförbundet går in i Arbetsgivaralliansen

Huvudmannaförbundets stämma beslutade vid årsmötet den 11 maj 2017 att överföra sina medlemmar till Arbetsgivaralliansen per den 1 juli 2017 och i och med detta avveckla sin egen organisation.

Inom Arbetsgivaralliansen skapas nu en sjunde bransch för de medlemmar som tidigare tillhört arbetsgivarorganisationen Huvudmannaförbundet. Vad branschen ska heta är i dagsläget inte beslutat utan kommer att fastställas efter en namntävling. Medlemmarna kommer övergå i Arbetsgivaralliansen per den 1 juli 2017 om man inte gör ett aktivt val att avstå överflyttningen. 

Branschkommitté

Branschen kommer att organiseras på samma sätt som Arbetsgivaralliansens andra sex branscher med en egen branschkommitté som kommer bestå av:

Helena Selsfors, rektor tillika förskolechef, Söderköpings waldorfskola,
Linnea Strokirk Lilja, ekonomichef Mora Park,
Ilve Steiber, jurist, compliance och riskansvarig Ekobanken
Britta Drakenberg, ordförande Waldorflärarhögskolan
Mia Engström, ordförande Lunds Waldorfsskola,
Andreas Schlump, tidigare styrelseledamot Huvudmannaförbundet,
Rüdiger Neuschütz, tidigare styrelseledamot Huvudmannaförbundet.

Den ledamot som väljs som ordförande i branschkommittén kommer även att sitta som adjungerad i Arbetsgivaralliansens styrelse.

Medlemmarnas verksamheter 

Majoriteten av de medlemmar som tillhört Huvudmannaförbundet bedriver antroposofiskt orienterade verksamheter i Sverige, främst inom vård och skola.

Trygghetsrådet TRS

Fr.o.m den 1 juli kommer de medlemmar som övergår i Arbetsgivaralliansens även att omfattas av Trygghetsrådet TRS.

TRS är unikt bland trygghetsråden i Sverige eftersom de inte bara tar hand om de medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. TRS har även verksamhet som tar hand om visstidanställd som inte får fortsatt anställning, sjuka som riskeras sägas upp och sist men inte minst jobbar man förebyggande med organisationsutveckling och för att höja medarbetarnas kompetens. Länk till Trygghetsrådet TRS

Kollektivavtal för de som ansluter 

De kollektivavtal som verksamheter inom Huvudmannaförbundet tillämpar påverkas inte av överflyttning till Arbetsgivaralliansen. 

Det hängavtal som tecknats och gäller från den 1 januari 2017 rekommenderas alla Huvudmannaförbundets medlemmar att inrangera. Det avtal man som medlem i Huvudmannaförbundet har valt kommer att vara gällande ca ett år.  

På sikt kommer det förhandlas fram ett eget branschanpassat avtal. Detaljerna kring detta är ännu inte klara utan kommer att diskuteras i branschkommittén.  

Ansvarig rådgivare 

Christina Thunberg har under många år varit rådgivare på Huvudmannaförbundet och kommer att övergå som branschansansvarig rådgivare hos Arbetsgivaralliansen för den nya branschen och dess medlemmar per den 1 juli 2017.