Inbjudan att delta i exklusivt mentorprogram

Vill du ta din ledarroll och er organisation till en ny nivå? Gör det med stöd av en mentor. Arbetsgivaralliansen startar under 2019 ett mentorprogram där du får en individuellt matchad mentor och bjuds på föreläsningar med välkända föredragshållare.

Mentorprogrammet syftar till att stärka dig i din chefs- och ledarroll genom att ge dig verktyg till att utveckla såväl det personliga ledarskapet som arbetsorganisationen i vardagen och med ett strategiskt perspektiv. Programmet startar i oktober 2019 och avslutas i september 2020.

Det här får du:

  • Stöd i din ledarskapsutveckling från en individuellt utvald/matchad mentor
  • Fördjupad insikt i din egen ledarstil och dess utvecklingsmöjligheter
  • Fortbildning i arbetsgivarrollen, ekonomistyrning, kommunikativt ledarskap och samspelet med styrelsen
  • Verktyg och metoder för att arbeta med din organisations utmaningar
  • Nätverk – inom hela civilsamhället

Programinnehåll 

Utöver att du och din mentor träffas individuellt får du fyra utbildningstillfällen med högklassiga föreläsare.

Rollen som arbetsgivare

Utbildningstillfälle 1, klockan 12.00 den 17–klockan 12.00 18 oktober 2019 (internatform, "lunch till lunch")

Dag 1 tillägnas individuella testresultat och dess utfall.

Dag 2 tillägnas arbetsgivarrollen utifrån ett arbetsrättsligt- och arbetsmiljörättsligt perspektiv med Sven Rosqvist, chefsjurist Arbetsgivaralliansen och Kerstin Wrisemo, arbetsmiljöexpert Arbetsgivaralliansen. 

 

Kommunikativt ledarskap inklusive organisationsfrågor

Utbildningstillfälle 2, den 15 november 2019, klockan 10.00–16.00

Anna Iwarsson, författare och strategisk rådgivare inom ledarskap, ordförande Svenska Gymnastikförbundet, ledamot i Riksidrottsstyrelsen, ledamot IF Brommapojkarna, ledamot Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund. Är mentor och har en mentor. Tidigare generalsekreterare Friskis &Svettis. Över 30 års erfarenhet från hälso-, sjukvårds- och träningsbranschen.

Ekonomistyrning

Utbildningstillfälle 3, den 28 januari 2020, klockan 10.00–16.00

Susannas Alexius, ekonomie doktor, Score, forskar om moderna styrideal och styrformer, samt olika typer av organisationers förhållande till förutsättningar, idéer och krav från sin omvärld. Regel- och kontrollsamhällets implikationer, värdekonflikter och ansvarsfördelning på marknader är centrala teman i hennes pågående forskning. Susanna är också anlitad som lärare i företagsekonomi, bland annat vid Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet, Uppsala Universitet samt Ideell Arenas ledarskapsprogram.

Samspel med styrelsen 

Utbildningstillfälle 4, den 24 april 2020, klockan 10.00–16.00

Hanna Broberg, chefsstrateg Akademikerförbundet SSR och Svensk Chefsförening, författare av boken Samarbetskontraktet med mera.

Hanna Broberg

Christer Pallin, tidigare chefsjurist Riksidrottsförbundet, specialiserad på
organisationsjuridik och föreningskunskap.

Kenth Nauclér, regeringens särskilda utredare för specialistutbildningar, gedigen erfarenhet av att strukturera och organisera verksamheter, arbeta med målstyrning samt att lösa personal- och samarbetsproblem. Kenth är styrelseordförande för Röda korsets högskola samt vice ordförande i CancerRehab Fonden. Tidigare förbundsdirektör Arbetsgivaralliansen.

Målgrupp

För att få ut maximalt av mentorprogrammet ser vi att du har minst fem års erfarenhet som chef eller ledare. Före programstart kommer du att få besvara en IPU-enkät digitalt och därefter få personlig återkoppling per telefon. 

Kostnad 

Kostnad för mentorprogrammet är 40 000 kronor exklusive moms, med möjlighet att dela upp avgiften över två år. Kostnader för resor och logi tillkommer.

Frågor 

Arbetsgivaralliansen samarbetar med Resource People som svarar för genomförandet av mentorprogrammet. Programledare är Christina Nordberg Prah, Marianne af Malmborg och Torborg Wärn, alla från Resource People.

Frågor om programmet kan ställas till Torborg Wärn
torborg.warn@olgor.se, 070-631 03 31.

Anmälan

Intresseanmälan sker via formuläret nedan. Vi har förlängt anmälningstiden till den 6 september 2019.

Anmälan mentorprogram

25 100