Information kring flytt av IUP försäkringen

Kompletterande information till klubbar i SHL och HockeyAllsvenskan kring flytt av IUP

För att underlätta byte av försäkringsgivare och för att ingen spelare ska hamna mellan stolarna är det viktigt att ni till Folksam anmäler in alla spelare som har ett pågående sjuk- eller skadefall mer än 14 dagar.  Dessa spelare, vilka har ett skadedatum innan överflytten ska ligga kvar hos Folksam om sjuk- eller skadeperioden sträcker sig över 90 dagar. Det är också viktigt för att kunna beräkna karensen i försäkringen för kommande försäkringsgivare.

  1. Om ni har spelare som nu varit sjuk eller skadade mer än 14 dagar så anmäl in dem till Folksam innan 1 maj.

  2. Kontakta Helene Häll på SEB för att meddela vem hos er som är kontaktperson kring dessa försäkringsfrågor så att SEB kan boka in ett möte.

Helene Häll nås via mejl helene.hall@seb.se eller +46-08-785 16 37.

Vi ytterligare frågor kontakta Anna Dicander Arbetsgivaralliansen på tfn. 08-545 912 05 anna.dicander@arbetsgivaralliansen.se