För klubbar i SHL och HockeyAllsvenskan angående IUP och nya försäkringsgivare

Med anledning av att de kollektivavtalade försäkringarna efter 2018-04-30 har nya försäkringsgivare.

Ny försäkringsgivare är SEB för samtliga försäkringar med undantag av TFI som tecknats av Arbetsgivaralliansen till förmån för samtliga klubbar hos Markel Syndicate via Price Forbes i London.

Den som kommer att administrera försäkringarna är det svenska förmedlarbolaget SveNord Försäkring AB. 

SveNord kommer att via mail kontakta alla klubbar med information samt villkor för försäkringen, samt rutiner hur ni rapporterar in uppgifter som behövs, och var ni vänder er vid skadefall. 

Kontakt på SveNord

Kontaktperson på SveNord är Fredrik Larsson och nås på 070-631 99 41.