Central inrangering för medlemmar i bransch TRIA

Central inrangering av det nya avtalet är nu undertecknat med alla parter gällande verksamheter inom skola/utbildning samt vård/omsorg i bransch TRIA.

Från den 1 november 2017 gäller hängavtalsprotokollet alla medlemmar med verksamheter inom skola/utbildning samt vård/omsorg i bransch TRIA.

Det finns två inrangeringsprotokoll. Ett är undertecknat med Kommunal och ett med Medarbetareförbundet, Lärarnas samverkansråd och Vision. Båda protokollen finner ni nedan.

Notera särskilt:

  • Samtliga lokala avtal gäller fram till 2018-07-01, men bör omförhandlas snarast för att bli relevanta utifrån det centrala avtalet. Utan omförhandling upphör lokala avtal att gälla 2018-07-01. Observera att vissa lokala avtal inte behövs eftersom det nya avtalet redan innehåller samma regler.

  • Vid omförhandling av lokala avtal eller nyteckning av lokalt avtal skall alla fackliga parter kallas tillsammans. Som regel tecknas lokalt avtal för hela arbetsplatsen.

  • Om man särskilt önskar lokal inrangering av centrala avtalet finns det möjlighet att göra det. (Gäller dock ej Kommunal). Detta önskemål meddelas skriftligt senast 2017-11-01. Skickas med brev till Arbetsgivaralliansen/TRIA, undertecknat av firmatecknare. Mottagningsbekräftelse skickas ut till registrerad e-post. Om inrangering inte har skett tidigare kommer verksamheten anses centralt inrangerad 2018-07-01.

  • Medlemmar som inte tillhör ovan nämnda avtal, behöver just nu inte göra något. Det gamla avtalet gäller och Arbetsgivaralliansen kommer att kontakta dessa verksamheter inför val av framtida avtal.

Avtalsråd

Parterna kommer att bilda ett avtalsråd och gemensamt och kontinuerligt behandla uppkomna frågor.

Frågor

Frågor om avtalet besvaras i första hand av Jonas Bergman via tfn. 08-545 912 08 eller e-post till jonas.bergman@arbetsgivaralliansen.se.