Informationskampanj om diskrimineringslagen

Diskrimineringsombudsmannen genomför med start den här veckan en informationskampanj riktad till arbetsgivare om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.

Syftet är att öka arbetsgivarnas kännedom om bestämmelserna i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder som trädde ikraft den 1 januari 2017.

Arbetsgivare har sedan ett år tillbaka ett större ansvar för att motverka diskriminering och arbeta för lika rättigheter och möjligheter. Arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta alla sju diskrimineringsgrunder och pågå kontinuerligt i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp och utvärdera. Arbetsgivare ska dessutom ha rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Vi kommer bland annat att skicka ut en informationsfolder till arbetsgivare om de nya bestämmelserna.

Relaterad information