Ingangering av avtal för bransch TRIA

Förtydligande gällande inrangering av avtal och vad som gäller för medlemmar i bransch TRIA

Enligt tidigare utskickad information så tecknade Huvudmannaförbudet vid förra nyåret ett nytt kollektivavtal (som är ett hängavtal på Skola/utbildning samt Vård och omsorg Arbetsgivaralliansen) med giltighet från den 1 januari 2017. Alla medlemmar uppmanades att gå igenom det nya avtalet, se över sina lokala avtal och därefter kontakta facken för inrangering (övergång) till det nya avtalet.

Under våren fick vi många frågor från medlemmar som oroade sig för inrangeringen vi fick också höra att många lokala fackliga representanter missförstått vårt avtal och det blev lokalt i verksamheterna rätt besvärligt.

Per den 1 juli har Arbetsgivaralliansen övertagit ansvaret för det nya hängavtalet från Huvudmannaförbundet. Centrala parter har diskuterat processen och kommit fram till att vi vill underlätta för våra medlemsverksamheter genom en central inrangering (övergång). 

För Kommunal så är det nu klart med en central överenskommelse och det nya hängavtalet gäller nu där Kommunals avtal hittills varit gällande.
Observera dock att alla gamla lokala avtal samt bilaga J gäller till dess att man förhandlat lokalt, dock längst tom 30 juni 2018. Om man inte har något lokalt avtal men vill behålla bilaga J behöver man också förhandla lokalt om att behålla denna. Efter förhandling gäller lokala överenskommelser tills vidare.

Vi går nu in i en övergångsperiod och ingen verksamhet behöver göra förändringar retroaktivt eller ändra i sina system förrän man genomfört förhandling och kommit överens om något nytt.

Övriga parter i vårt hängavtal (Medarbetareförbundet, Vision, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund) har planerat att träffas under vecka 39 för att slutföra samtalet kring inrangering och hur vi på bästa sätt tar hand om vårt avtal.

Vi återkommer med mer information när vi träffat facken. När alla förhandlingar är klara planerar vi att hålla informationsträffar kring kollektivavtalen. Det går självklart också bra att som vanligt ställa frågor via e-post eller ringa. Ring i första hand er kontaktperson Christina Thunberg på tel 08-545 912 13, om inte Christina finns tillgänglig kan ni alltid ringa Arbetsgivarjouren på tel 0771-19 19 00 alternativt e-post svar@arbetsgivaralliansen.se.