Inger Ashing tilldelas Arbetsgivaralliansens ledarstipendium 2018

Arbetsgivaralliansens ledarstipendium 2018 tilldelas Inger Ashing, direktör för Delegationen mot segregation.

Styrelsens motivering:
Inger representerar ett modernt ledarskap som kombinerar både hjärta och hjärna med en nutida värdegrund.
Hon öppnar nya vägar och bidrar till ett inkluderande samhälle där organisationer och människor har utrymme att utvecklas, såväl nationellt som internationellt.
För sin gedigna erfarenhet av att vara ledare i ideellt burna verksamheter och för sitt starka engagemang för sociala frågor är Inger en mycket värdig mottagare av Arbetsgivaralliansens ledarstipendium 2018.

Se gärna klippet nedan från utdelningen av stipendiet.

Inger är till vardags direktör för Delegationen mot segregation, men har en omfattande och betydande erfarenhet av civilsamhället och dess organisationer.

Som 12-åring var Inger med och startade organisationen Non Fighting Generation (NFG) i Malmö och under 1990-talet initierade hon en lokalförening av Rädda Barnen i stadsdelen Rosengård. Inger har i Rosengård drivit ett antal ungdomsprojekt, bland annat RB-Cup (ett fotbollsprojekt med inslag av diskussioner om konflikthantering), samarbetsprojektet "Möt mänskliga Malmö", antirasistiska filmdagar och läger för romska ungdomar. Hon var tidigare chef för nationell och kommunal ungdomspolitik vid den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen (numera MUCF), tillika dess ställföreträdande generaldirektör.

Inger har varit styrelseledamot i Rädda Barnen sedan 1999. Hon var vice ordförande 2002-2008 och valdes till ordförande i juni 2008. Hon är dessutom styrelseledamot i Save the Children International, Rädda Barnens huvudorganisation.

I november 2015 meddelade regeringen att Inger Ashing utsetts till nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Under hösten 2017 blev hon utsedd till direktör för Delegationen mot segregation, en tjänst hon tillträdde 1 januari 2018.

Inger är även ordförande för Cirkus Cirkör och Ideell Arena, som är medlemmar in Arbetsgivaralliansen. 

_______________________________________________ 

Arbetsgivaralliansens stipendium delas varje år ut till en kvinna i ledande ställning. Hon ska vara en god förebild som ledare och verka för det civila samhället. Inger mottog stipendiet i samband med Arbetsgivaralliansens konferens Framtidens kollektivavtal, där Arbetsgivaralliansens förtroendevalda och fackliga organisationer deltog.

Tidigare stipendiater

Ulrika Sanmark (2017),
Helene Bergstedt (2016),
Lotta Säfström (2015),
Pia Sundhage (2014),
Britten Månsson-Wallin (2013)
Marika Markovits (2012),
Karin Mattsson Weijber (2011),
Ingegerd Lusensky (2010),
Anna Iwarsson (2009),
Elisabeth Sörhuus (2008),
Alice Bah Kuhnke (2007),
Karin Wiborn (2006),
Marita Skogum (2005),
Britt-Marie Rossiter (2004),
Tilde Björfors (2003),
Marika Domanski Lyfors (2002),
Eva Önnesjö (2001),
Birgitta Notlöf (2000),
Barbro Dahlbom-Hall (1999),
Christina Odenberg (1998),
Sofia Modigh (1997),
Solveig Ternström (1996),
VictoriaAkademin (1995).